תאריך אחרון להציע הצעות - דירה ברמת גן מכונס נכסים
חנן חדד ושות' | משרד עורכי דין
10.3.22

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב כנפי נשרים 29/3 ברמת גן

1. תאור הדירה:

 דירת מגורים בקומה הראשונה הפונה לכיוונים צפון – מזרח - דרום ברחוב כנפי נשרים 29/3 ברמת גן הידועה כגוש 6157 חלקה 104 המהווה ¼ מחלקה ששטחה הרשום 501 מ"ר, קרי 125 מ"ר מס' דירה 3 לפי הסכם שיתוף מיום 30/6/2010

 שטח הדירה הרשום הנו 80.7 מ"ר (ברוטו) והיא כוללת 3 חדרי שינה (להלן - הדירה).

2. על המציע לבדוק את המצב הפיזי והתכנוני של הדירה בכל רשות רלבנטית. הדירה נמכרת כפי מצבה הפיזי והמשפטי AS IS AS WHERE.

3. על כל מתעניין לחתום על מסמך תנאי השתתפות בהתמחרות. נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד משה דואק (בין השעות 14:00-10:00) אצל משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון ברחוב רחוב נח מוזס 2, ראשון לציון (משרד מס' 509) בעלות של 350 ₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו ולאחר חתימת המתעניין על טופס תנאי ההשתתפות כאמור.

4. לתיאום ביקור בדירה יש לפנות לעו"ד שכניק ויקטוריה ממשרד משה דואק, משרד עורכי דין ונוטוריון מרחוב נח מוזס 2, ראשון לציון טלפון: 03-5037114/5 פקס: 03-6511071 או באמצעות ה Email victoria@douek-law.co.il; או לעו"ד אבי לוי ממשרד עוה"ד חנן חדד ושות' מרחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק (מגדל הכשרת הישוב, קומה 22) בטלפון 03-6005444 או באמצעות E-mail: Pashar@hanan-law.co.il.

5. הצעות יש להגיש באחד ממשרדי כונסי הנכסים על גבי חוזה הרכישה (בצורף טופס תנאי ההשתתפות/כתב הסכמה) תוך 30 יום מפרסום מודעה זו

ולא יאוחר מיום 10/03/2022. להצעה יש לצרף שיק בנקאי / ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית ערוכה לטובת עו"ד משה דואק בסכום של 10% מגובה ההצעה, לתקופה של 6 חודשים מיום הוצאתה.

6. כונסי הנכסים יחתמו על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור רשם ההוצאה בראשון לציון בתיק 511296-06-21.

7. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

8. הח"מ שומרים את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם כל המציעים ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד ולקיים התמחרות בין המציעים באופן פומבי או אינטרנטי. הח"מ יהיו רשאים לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לרכישת הדירה לפי שיקול דעתם.

9. כונסי הנכסים אינם כפופים לדיני המכרזים בניהול הליכי המו"מ.

10. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל בראשל"צ.

11. מציע שיחזור בו מהצעתו, לאחר המועד כמפורט בכתב ההסכמה, תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.

   

עו"ד משה דואק, כונס הנכסים                      עו"ד חנן חדד, כונס הנכסים

נח מוזס 2, ראשון לציון 7565237                 ז'בוטינסקי 9, בני ברק 5126417

(משרד 509)                                              (מגדל הכשרת הישוב, קומה 22)

טל': 03-5037114/5; פקס: 03-6511701      טל: 03-6005444

pashar@Hanan-Law.com                            Douekm@zahav.net.il 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי לוי, עו"ד מחנן חדד ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6005444

דירה, 3 חדרים, רמת גן, כנפי נשרים 29/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת כנפי נשרים 29/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 10.3.22, 16:00
גוש 6157
חלקה חלקה 104 המהווה ¼ מחלקה ששטחה הרשום 501 מ"ר, קרי 125 מ"ר מס' דירה 3 לפי הסכם שיתוף מיום 30.6.2010.
חדרים 3
גודל 80.70 מ"ר
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא