דירה בנתניה מכונס נכסים
יום חמישי, 10.2.22, 14:00 (שעון ישראל)

- את טופס ההצעה לרכישת הנכס ונוסח הסכם המכר עליו

יידרש המציע לחתום, ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים,

משרד עוה"ד יעקב לאור בכתובת: דרך השרון 6 בית יצחק.

- הצעות לרכישת הנכס תוגשנה במשרד הח"מ

עד ליום 10/02/2022בשעה 14:00

בצירוף המחאה בנקאית רשומה לפקודת עו"ד יעקב לאור,

בסך 10% מערך ההצעה לרכישת הדירה, בתוקף ך\ל-90 יום ממועד מסירתה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב לאור מלאור ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 09-8944676

דירה, נתניה, רחוב רבי עקיבא 62

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת רחוב רבי עקיבא 62
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 10.2.22, 14:00
גוש 8274
חלקה 336

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא