דירה בפתח תקווה מכונס נכסים
דגני שפירא ושות' עורכי דין
20.1.22

- הצעות בכתב יש למסור למשרד עו"ד אסף דגני

ברחוב דניאל פריש 3 בתל אביב עד ליום 20/01/2022 לאחר תיאום טלפוני.

- ההצעה תפרט את שמו המלא של המציע,

ת.ז ומענו, וכן את הסכום המוצע, ותצרף אליה במחאה בנקאית

לפקודת עו"ד אסף דגני על סך 10% מגובה ההצעה.

הצעה שלא תצורף אליה המחאה תוחזר למציע מבלי שתידון.

-  ניתן לפנות למשרדי הח"מ על מנת לקבל את חוברת המכירה,

לרבות טפסי הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם המכר עליו ידרש המציע לחתום.

הגשת הצעה כמוה כהסכמה לכל התנאים האמורים במסמכים.


פרטי הקשר עם כונסי הנכסים:

טלפון: 04-6338495

פקס: 077-7877876

מייל: asaf@aln.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איתמר דגני, עו"ד מדגני שפירא ושות' עורכי דין בטלפון 04-6338495

דירה, פתח תקווה, רחוב רוטשילד 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס דירה
ישוב פתח תקווה
כתובת רחוב רוטשילד 59
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.1.22, 10:00
גוש 6374
חלקה 57
תת חלקה 8
הערות הדירה תפוסה עם זכות מגורים
לדיירת הנוכחית לכל החיים.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא