נכס בחולון מכונס נכסים
יום חמישי, 17.2.22, 18:00 (שעון ישראל)

- על המציע לקבל באמצעות דואר אלקטרוני ממזכירות משרד הח"מ

את קובץ מסמכי הליך המכירה, הכולל בין היתר, את נוסח הסכם הרכישה ונספחיו,

ואת נוסח ההצעה שיש להגיש.

לשם קבלת הקובץ יש לבצע תיאום והרשמה מראש במשרד הח"מ,

בימים א' עד ה' בין השעות 10:00-18:00

- הצעות לרכישת המקרקעין ניתן להגיש במשרד של הח"מ,
בימים א' עד ה' בין השעות 10:00-18:00,
וזאת עד ליום 17/02/2022 בשעה 18:00

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נמרוד ורדי, עו"ד מורדי לשם רון | משרד עורכי דין בטלפון 03-5622230

זכויות בנכס, חולון, רחוב חומה ומגדל 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב חולון
כתובת רחוב חומה ומגדל 18
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 17.2.22, 18:00
גוש 7174
חלקה 27

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא