מגרש בראשון לציון מכונס נכסים
יום שני, 28.2.22, 12:00 (שעון ישראל)

- את חוברת מסמכי ההצעה ונוסח החוזה על נספחיו

שייחתם עם המציע שהצעתו תתקבל ככל שתתקבל,

ניתן לקבל החל מיום 10/01/2022

בפניה למייל: shlisser@netvision.net.il

במשרד עו"ד אץי שליסר ושות', עורכי דין
מגדל ב.ס.ר 4 (קומה 34) רחוב מצדה 7 בני ברק
או בפניה לטלפון: 03-5788770 (לפנות לגב. רעות)
- הצעות לרכישת המקרקעין על גבי החוברת
ובהתאם להוראות המפורטות בה, יש להגיש במשרדי הח"מ
עד ליום 28/02/2022 בשעה 12:00
- ההצעה לא תיפחת מהסכום של 134,000,000 שקלים בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אהוד יוסף שליסר מא.י. שליסר ושת' משרד עורכי דין בטלפון 03-5788770

מגרש, ראשון לציון, תחום חטיבת הקרקע מתחם ה-1000

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב ראשון לציון
כתובת תחום חטיבת הקרקע מתחם ה-1000
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪134,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 28.2.22, 12:00
גוש 3946
חלקה 228
מגרש 101A
גודל 5,026 מ"ר
הערות בהתאם לתוכנית איחוד
וחלוקה רצ/מק/1/1000/2
413-0458406

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא