נכס מחסרי בחולון מכונס נכסים
ישראל מרק | משרד עורכי דין
20.2.22

- הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדו של כונס הנכסים

עד ולא יאוחר מיום 20/02/2022 

- ההצעות לרכישת הנכס יוגשו באמצעות טופס

אותו ניתן לקבל במשרדו של כונס הנכסים, כשהם חתומים כדבעי על ידי המציע.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ישראל מרק מישראל מרק | משרד עורכי דין בטלפון 03-6109100

זכויות בנכס מסחרי, חולון, רחוב סוקולוב 77

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס מסחרי
ישוב חולון
כתובת רחוב סוקולוב 77
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 20.2.22, 10:00
גוש 7168
חלקה 171,173,175
תת חלקה 21-30

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא