דירת גג בתל אביב מכונס נכסים
יום רביעי, 15.6.22, 11:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הזכויות יש להגיש לח"מ בכתב

בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בגוה 10% מההצעה,

לא יאוחר מיום 15/06/2022 בשעה 11:00.

- הפקדון ישמש כבטוחה לחתימת חוזה הרכישה ע"י

המציע אשר הצעתו תתקבל ויחולט כפיצוי קבוע

ומוסכם מראש במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו אם לא יסכים לחתום

על החוזה שנערך ע"י הח"מ ויימסר, יחד עם שמאות וסח רישום.

- לקבלת סט מסמכי המכרז יש לפנות למייל: sima@zegolaw.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל סימה ונסו, פקידת הוצאה לפועל מצנטלר גולדשמידט-שבירו, משרד עורכי דין בטלפון 02-6243020

דירת גג, 1 חדרים, תל אביב-יפו, רחוב למרטין 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת גג
ישוב תל אביב-יפו
כתובת רחוב למרטין 15
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.6.22, 11:00
גוש 7024
חלקה 142
תת חלקה 4
חדרים 1
גודל 9.70 מ"ר
קומה 2
הערות גג צמוד וזכויות
בניה בהיקף של 274 מ"ר
בבניין לשימור
בעל מאפיינים
ארכיטקטוניים יחודיים
שטח הדירה 9.70 מ"ר
אליה מוצמג גג 144.30 מ"ר
גג רעפים 12.20 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא