דירה בהוד השרון מכונס נכסים
10.5.22

הצעות בסכום שלא יפחת מסך של 2,000,000 שקלים,

ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה.

- את הטופס הצעה לרכישת הנכס יש להגיש

חתום למשרד הח"מ עד ליום 10/05/2022 בשעה 16:00

בצירוף טופס הצעה חתום בידי המציע והמחאה בנקאית

ערוכה לפקודת הח"מ בסכום של 5% מסכום ההצעה.

- לקבלת המסמכים נא לפנות לעו"ד נוטריון עמיחי סעדה.

לפרטים נוספים

דירה, 5 חדרים, הוד השרון, רחוב גאולה 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב גאולה 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.5.22, 16:00
גוש 6455
חלקה 677
תת חלקה 1
חדרים 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא