דירה בירושלים מעיזבון
פלס מוזר כהן ושות', משרד עו"ד
10.5.22

- את ההצעה יש להגיש במשרד הח"מ ע"ג טופס הצעה,

בהתאם לנוסח ההצעה של משרד ח"מ

עד לא יאוחר מיום 10/05/2022

על כל מציע להשלים את הפרטים החסרים בטופס.

להצעה יצורף בנקאי לפקודת הח"מ סך השווה ל-10% מסכום ההצעה.

- המחיר ההתחלתי להציע הצעה יעמוד

על סך של 2,000,000 שקלים ומעלה.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יהונדב מפלס מוזר כהן ושות', משרד עו"ד בטלפון 03-7539888

דירה, ירושלים, רחוב בית"ר 40

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב בית"ר 40
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.5.22, 10:00
גוש 30117
חלקה 48
תת חלקה 3
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא