קרקע בגדרה מנאמנות
ולד צפרוני | משרד עורכות דין
12.5.22

- חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר

הכוללת את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במשרד הנאמנות,

עו"ד צפרוני, בכתובת רחוב קרליבך 11 בתל אביב או

באמצעות פניה למייל: office@wtslaw.co.il

- הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה,
בצרוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית
בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה,
למשרד הנאמנת, לא יאוחר מיום 12/05/2022 בשעה 16:00.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיטל צפרוני, עו"ד מולד צפרוני | משרד עורכות דין בטלפון 03-5606000

קרקע חקלאית, גדרה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע חקלאית
ישוב גדרה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 12.5.22, 16:00
גוש 3865
חלקה 23

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא