דירה בתל אביב מעיזבון
נתן לם | משרד עורכי דין
17.5.22

- הצעות יש להגיש שיק בנקאי לפקודת

עו"ד רינה נעמן או ערבות בנקאית אוטונומית

בתוקף עד ליום 31/08/2022 לזכותה על סך המהווה 5% מסכום ההצעה

ונוסח חוזה הרכישה חתום ע"י המציע מבלי שמלוא בו הסכום התמורה

ומבלי שנעשה בו שינוי כלשהו עד ליום 17/05/2022

במסירה ידינית במשרד עו"ד נתן לם

ברחוב הארבע 28 מגדל צפוני קומה 5.

- את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במשרד הנ"ל
באמצעות המייל: lammlaw@netvision.net.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נתן לם, עו"ד מנתן לם | משרד עורכי דין בטלפון 03-7167051

דירה, תל אביב-יפו, רחוב ביאליק 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב-יפו
כתובת רחוב ביאליק 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 17.5.22, 10:00
גוש 6913
חלקה 33/2
הערות קומה ראשונה מעל קומת קרקע

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא