מגרשים בקרית אתא מכונס נכסים
יוסי לבן | משרד עורכי דין
22.5.22

- את ההצעה יש להגיש ע"ג טופס הצעה שיימסר במשרדו של הח"מ.

לכל טופס הצעה יצורף שיק בנקאי, לפקודת עו"ד יוסי לבן,

בשיעור של 10% מהסכום המוצע.

- את ההצעה יש למסור במשרד הח"מ רחוב הרטום 18,
בניין מיניקום קומת כניסה, ירושלים
עד ליום 22/05/2022 בשעה 12:00 במסירה אישית.
- לקבלת פרטים נוספים ומסמכי ההצעה,
ניתן לפנות ל עוה"ד שוש מצגר
בטלפון: 02-5713552

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שושי מצגר, עו"ד מיוסי לבן | משרד עורכי דין בטלפון 02-5713552

פריט 3:

מגרש - חלק מחלקה 7, חיפהסוג נכס מגרש - חלק מחלקה 7
ישוב חיפה
שכונה קרית אתא
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 8.5.22, 12:00
גוש 10252
חלקה חלק מחלקה 5860/2000
גודל 5,860 מ"ר

תגיות: