דירת בבני ברק מכונס נכסים
איתמר כהן | משרד עורכי דין
10.5.22

- את ההצעות לרכישת הנכס יש למסור,

במסירה אישית, למשרדו של כונס הנכסים,

וזאת עד ולא יאוחר מיום 10/05/2022 מהשעה 17:00

- על ההצעה להיות כוללת את כל המסמכים הנדרשים כשהם חתומים,

לרבות המחאה בנקאית משוכה לפקודת כונס הנכסים בסך של 10% מסכום ההצעה.

- על מנת לקבל את המסמכים הנדרשים כאמור

יש לפנות אל משרדו של כונס הנכסים במייל: office@icohenlaw.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איתמר כהן מאיתמר כהן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6092221

דירת גג, בני ברק, רחוב חשב סופר 21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת גג
ישוב בני ברק
כתובת רחוב חשב סופר 21
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.5.22, 17:00
גוש 6122
חלקה 1843
תת חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא