דירה בנתניה מעיזבון
רוית טוב-לי | משרד עורכי דין
11.5.22

- ניתן לקבל את מסמכי המכרז כולל שומת מקרקעין

ללא פרק התחשיבים, הסכם מכר וטופס ההצעה

במייל: Info@tovly.co.il

- בפניה מבוקש לציין שם פרטי ומשפחה, טלפון נייד ומייל, ליצירת קשר.
- כל המעוניין להציע הצעה, יגיש במסירה אישית את מסמכי המכרז
כשהם חתומים בשני עותקים, בצרוף המחאה בנקאית
בסך בשווה ל-10% מסכום התמורה המוצעת לפקודת עו"ד קובי קול,
במשרד הח"מ ברחוב דניאל פריש 3, קומה 15 תל אביב
וזאת עד ליום 11/05/2022 בשעה 14:00.
- הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה לא תתקבל.
- התמחרות בין המציעים תיערך ביום 12/05/2022 במשרד הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רוית טוב-לי, עו"ד מרוית טוב-לי | משרד עורכי דין בטלפון 03-6078888

דירת גג, 4 חדרים, נתניה, רחוב טרומפלדור 31

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת גג
ישוב נתניה
כתובת רחוב טרומפלדור 31
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 11.5.22, 14:00
גוש 8231
חלקה חלק מחלקה 48
חדרים 4
גודל 90 מ"ר
הערות 90 מ"ר עם מרפסת גג
בשטח משוער של כ-79 מ"ר
קומה רביעית והחמישית


גוש 8231

הנכס איננו מושכר ופנוי לאכלוס מיידי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא