קרקע במושב תנובות מעיזבון
שמואל צברי | משרד עורכי דין
יום שלישי, 31.5.22, 10:00 (שעון ישראל)

הצעות בכתב יש להגיש בכתב בנוסח במעטפה סגורה
בצירוף שיק בנקאי בגובה 10% מסכום הצעה לפקודת כונס הנכסים.
במשרד מנהל העיזבון עו"ד שמואל צברי עד ליום 31/05/2022
- ביקור במקום - משק 46, מושב תנובות
בתאריכים 10/05, 12/05
בין השעות 16:00-18:00
- ישיבת התמחרות במשרדו של עו"ד צברי ברחוב הרצל 39 קומה 3 בפתח תקוה
ביום 07/06/2022 בשעה 17:00.
- המעוניין להגיש הצעה מוזמן לקבל מאת מנהל העיזבון
עותק שומה עדכנית של הנכס ללא שווי ו/או נוסח חוזה מכר על פי הנוסח
המצוי במשרד מנהל העיזבון.
- מנהל/ת העיזבון ראשי, עפ"י שיקול דעתו המוחלט,
להאריך המועד לגשת הצעות.
- מובהר כי מנהל העיזבון לא ימסור פרטים נוספים
ועל הקונה לברר את כל העובדות בעצמו.
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שמואל צברי משמואל צברי | משרד עורכי דין בטלפון 03-9316524

משק חקלאי, תנובות, משק חקלאי 46

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס משק חקלאי
ישוב תנובות
כתובת משק חקלאי 46
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.5.22, 10:00

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא