התמחרות אינטרנטית - נכס בקרית אונו מעיזבון
19.5.22

לא ניתן להציע הצעות נוספות , התמחרות סגורה למציעים מאושרים בלבד!
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד גיל אפרתי מא.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 02- 6490649

קרקע וזכיות בניה, קרית אונו

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס קרקע וזכיות בניה
ישוב קרית אונו
שכונה נאות אריאל שרון מתחם ד'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.5.22, 18:00
גוש 6178
חלקה 254, 275
הערות המהוות 696, 15/646 חלקים
(כ-4.1157%) מזכויות
הבעלות בחלקות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא