דירה בקריית חיים מנאמן
עופר גבריאלי | משרד עורכי דין
יום ראשון, 29.5.22, 14:00 (שעון ישראל)

- את ההצעות יש להגיש במשרדו של הח"מ

עד ליום 29/05/2022 בשעה 14:00 כשהן בקובות בשקלים חדשים.

להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית לפקודת

הח"מ עד סך השווה של - 10% מסכום ההצעה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר גבריאלי, עו"ד מעופר גבריאלי | משרד עורכי דין בטלפון 04-8665572

דירה, קריית חיים המזרחית, רחוב משה שרת 28 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב קריית חיים המזרחית
כתובת רחוב משה שרת 28 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 29.5.22, 14:00
גוש 11585
חלקה 14/2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא