בית בירושלים מעיזבון
ניצן שי משרד עורכי דין
יום שלישי, 31.5.22, 11:00 (שעון ישראל)

- את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל אצל הח"מ בדרך של העברת

מייל בצירוף בקשה לקבלת מסמכי ההזמנה למייל: nslaw@netvision.net.il

- הצעות בכתב, בנוסח הקבוע במסמכי ההזמנה
ובהתאם לתנאים הנקובים בהם, בצירוף כל המסמכים
הנדרשים במסגרת מסמכי ההזמנה יש לשלוח
וזאת לא יאוחר מיום 31/05/2022

לפרטים נוספים

בית צמוד קרקע, ירושלים, רחוב הגאונים 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב ירושלים
כתובת רחוב הגאונים 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.5.22, 11:00
גוש 30039
חלקה 128

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא