נכס בתל אביב מכונס נכסים
רענן גל | משרד עורכי דין
18.5.22

- ישיבת התמחרות תתקיים ביום 25/5/22 בשעה 14:00 במשרדו של עו"ד רענן גל.

הצעות לרכישת נכס ניתן להגיש במשרדי הח"מ עד ליום 18/05/2022

- מציעים המעונינים לקבל את סט מסמכי הכינוס,

מתבקשים להעביר בקשה זו למייל: adi@wrw.co.il

- את הנכס ניתן לראות בתיאום טלפוני בלבד עם משרדי הח"מ:

- עוה"ד רענן גל, כונס נכסים,

בר כוכבא 23 בני ברק

טל: 03-6097461

- מרדכי לנצ'נר, כונס נכסים,

שנקין 15 תל אביב

טל: 03-62998289

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רענן גל מרענן גל | משרד עורכי דין בטלפון 03-6097461

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב מייזל 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מייזל 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 18.5.22, 14:00
גוש 6999
חלקה 159

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא