בית בתל אביב-יפו מעיזבון
י.שפירא ושות' | משרד עורכי דין
19.5.22

- רכישת בית מגורים במחיר שלא יפחת מ- 6,000,000 (ששה מיליון) ש"ח.

- האגודה למחלמה בסרטן בישראל היא היורשת של הנכס,

לפי צו ביהמ"ש. הנכס יימכר בכפוף לזכות שכירות בלתי מוגנת של שוכרים,

המחזיקים בנכס על פי הסכם שכירות,

תמורת דמי שכירות חודשיים בסך 6,000 לחודש,

עד יום 15/03/2023 בהתאם ובכפוף לשאר הוראות הסכם השכירות.

- את ההצעות לרכישת הנכס יש הגיש במשרד הח"מ,

שברחוב נירים 4 בתל אביב, עד ליום 19/05/2022 בשעה 17:00

(להלן - המועד האחרון להגשת ההצעות)

- ניתן לקבל את טופס הצעת הרכישה בדרך של פניה למשרד הח"מ,

בדרך של פניה למשרד הח"מ, בימים א'-ה'.

יעקב קאהן, עו"ד, טל': 03-5653333,

מייל: jacob@shap.co.il

מייל: office@shap.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב קאהן, עו"ד מי.שפירא ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5653333

בית מגורים במבנה מגורים חד קומתי, תל אביב, רחוב גרונימן 6 כניסה ה'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים במבנה מגורים חד קומתי
ישוב תל אביב
שכונה רמת אביב הירוקה
כתובת רחוב גרונימן 6 כניסה ה'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 19.5.22, 17:00
חלקה 10
תת חלקה 5
מגרש 6772

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא