מחסן בתל אביב מכונס נכסים
23.5.22

- המציע המעוניין לרכוש את הזכויות בנכס,

יגיש הצעתו עד ליום 23/05/2022 בשעה 10:30

במשרדו של עוה"ד שי מיטרני, בצירוף שיק בנקאי

לפקודת עוה"ד שי מיטרני בגובה 10% משווי ההצעה.

- ישיבת התמחרות למכר הזכויות בנכס תתקיים במשרדו

של עוה"ד שי מיטרני ביום 23/05/2022 בשעה 11:00

- פרטים נוספים ניתן לברר במשרדו של הח"מ - באמצעות

משלוח מייל בלבד למייל: kobi@mskk-law.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קובי קמחי ממיטרני-קמחי ושות' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-6006688

מחסן בקומת הגג של בניין, תל אביב, רחוב החשמונאים 77

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מחסן בקומת הגג של בניין
ישוב תל אביב
כתובת רחוב החשמונאים 77
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 23.5.22, 10:00
גוש 7099
חלקה 17
תת חלקה 7
גודל 20.50 מ"ר
הערות מחסן לו צמודים השטחים הבאים:
גג בשטח רשום של 123.10 מ"ר
מבואה בשטח רשום של 4.40 מ"ר
גג עליון בשטח של 40.10 מ"ר
קרקע בשטח של 37.90 מ"ר
לנכס צמודות כל זכויות הבנייה
הניתנות לניצול על גג הבית
ככל שהן קיימות על פי תמ"א 38
וכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא
לרבות זכויות עתידיות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא