נכס בעין העמק מנאמן
לנא מטר משרד עורכי דין
יום חמישי, 30.6.22, 12:00 (שעון ישראל)

- לפרטים נוספים בכלל זה העתר חוו"ד שמאי ביחס לנכס

ללא פרק המחיר, או תיאום ביקור בנכס, ניתן לפנות

לעו"ד לנא מטר במייל: elias@mattarlaw.net

- מסמכי ההצעה לרבות חוזה מכר שעליו יידרש לחתום המציע,

ניתן לקבל במשרד הנאמנות את ההצעה יש להגיש למשרדה של הנאמנה,

במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 30/06/2022 בשעה 12:00

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אליאס מטר מלנא מטר משרד עורכי דין בטלפון 077-7660031

משק עזר, עין העמק, משק עזר מס' 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס משק עזר
ישוב עין העמק
כתובת משק עזר מס' 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.6.22, 12:00
גוש 11742
חלקה 57
מגרש 2,3 ו-1B

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא