נכס בהרצליה כונס נכסים
שחטר ושות' | משרד עורכי דין
יום שלישי, 31.5.22, 15:00 (שעון ישראל)

- הנכס מושכר בשכירות בלתי מוגנת

עד ליום 31/10/22 בשכ"ד של 3,102 ₪ חודש.

המציע רשאי להציע לרכוש את הנכס תוך הסכמה

להאריך לשוכר את תקופת השכירות

מעבר ל ־ 31/10/22 או עם דרישה שלא להאריך לשוכר את תקופת השכירות

ולהציע לרכוש את הנכס כפנוי ולקבל את החזקה בנכס כפנוי אחרי 31/10/22

- בהצעה לרכישת הנכס יש להבהיר את גובה ההצעה בשקלים

"בתופסת מס ערך מוסף" את ההצעה יש להגיש פיזית,

עד ליום 31/05/2022 בשעה 15:00

ע"י מסירת ההצעה במעטפה סגורה, יחד עם המחאה בנקאית

לפקודת עו"ד שלומי פרידמן ע"ס 10% מגובה

ההצעה במשרד שחטר ושות' - עורכי דין

ברחוב המסגר 42 בתל אביב.

- ניתן לבקר בנכס בשעות הפעילות של

"מרכז היין והמשקאות - DRINK CENTER " הפעיל בנכס.

את מסמכי המכרז לשם הגשת הצעהניתן לקבל אך ורק בפניה:

עו"ד שלומי פרידמן,

למייל: law-firm@zahav.net.il

 טל': 054-228730

לפרטים נוספים

חנות בקומת קרקע, הרצליה, רחוב משה הס 32

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות בקומת קרקע
ישוב הרצליה
כתובת רחוב משה הס 32
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.5.22, 15:00
גוש 6838
חלקה 17
תת חלקה 438

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא