נכס בהוד השרון מכונס נכסים
יובל טילינגר | משרד עורכי דין
יום רביעי, 1.6.22, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות וקבל הסכויות הנמכרות, יש להגיש על גבי טופס הצעה

המיועדת לכך, במעטפה סגורה במשרד הח"מ (לא פקס)

על פי הכתובת שלהלן וזאת וזאת עד ליום 01/06/2022 בשעה 12:00

- לפרטים נוספים וקבלת טיוטת הסכם

יש לפנות בדוא"ל לכונס הנכסים

עו"ד יובל טילינגר,

טל: 03-6090222

מייל: yuval@ytlaw.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יובל טילינגר מיובל טילינגר | משרד עורכי דין בטלפון 03-6090222

זכויות בנכס, הוד השרון, רחוב הכרמל 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב הכרמל 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.6.22, 12:00
גוש 6444
חלקה 99
הערות זכויות חכירה בהיקף של 1/4
(רבע) בלתי מסויים (במושע)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא