דירה באשקלון מכונס נכסים
בת חן אלמליח | עורכת דין
יום רביעי, 15.6.22, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות בכתב לרכישת הנכס תוגשנה בצרוף ערבות בנקאית בלתי מוגבלת
בזמן או שיק בנקאי בשיעור של 10% מערך ההצעה
לפקודת כונסי הנכסים יש להגיש עד ליום 15/06/2022 בשעה 12:00
במשרדי עו"ד נעמה אביבי או במשרד עו"ד בת חן אלמליח
- נוסח טופס ההצעה והסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום
ניתן יהיה לקבל במשרד הח"מ.

פרטים נוספים ניתן לקבל המשרדי הח"מ:
- נעמה אביבי, עו"ד
שדרות הרצל 1 אשדוד
טל: 054-5205574
- בת חן אלמליח, עו"ד
שדרות עמק יזראל 18/9 אשקלון 
טל: 050-9434442
לפרטים נוספים

דירה, אשקלון, רחוב השופטים 24/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב אשקלון
כתובת רחוב השופטים 24/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 15.6.22, 12:00
גוש 1655
חלקה 68

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא