נכס בקרית אונו מעיזבון
איריס שטגמן | משרד עורכי דין
26.6.22

- את ההצעות יש להגיש בכתב לכותוב הח"מ,

לא יאוחר מיום 26/06/22 עד השעה 19:00.

יש לצרף להצעה המחאה בנקאית בסך 280,000 שקלים

(מאתיים ושמונים אלף שקלים) בתוקף ל - 3 חודשים

לפקודת עו"ד איריס שטגמן.


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל איריס שטגמן מאיריס שטגמן | משרד עורכי דין בטלפון 050-5678719

זכויות בנכס מגרש עליו בנוי בית, קריית אונו, רחוב הגפן 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס מגרש עליו בנוי בית
ישוב קריית אונו
כתובת רחוב הגפן 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 26.6.22, 19:00
גוש 6490
חלקה 353
הערות מגרש בשטח של כ447 מ"ר,
(המחצית המערבית של
חלקה 353 בגוש 6490),
עליו בנוי בית מגורים
(החלק המערבי מדו משפחתי)
בשטח של כ 45 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא