מגרש במרחב עם מכונס נכסים
20.6.22

- את הנכס ניתן לראות בתאום מראש עם מי מכונסי הנכסים
הצעות תוגשנה בכתב בשקלים בלבד ובמעטפה סגורה
לאחר ממשרדי כונסי הנכסים הח"מ,
עד ליום 20/06/2022 בשעה 18:00,
תוך פירוט שם, מספר ת.ז , מען המציע
וכתובת המייל כפי שיופיעו בחוזה המכר,
אשר ייערך על ידי כונסי הנכסים.

לפרטים נוספים וזמני ביקור בנכס ניתן לפנות:
- עו"ד לימור אביטן
 טל: 08-6655655
מייל:  limor@ca-adv.co.il
- עו"ד דן איתן סולקין
 טל 08-6239871
 מייל: eitansulkin@gmail.com
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד לימור אביטן מלימור אביטן - חן אביטן | משרד עורכי דין בטלפון 076-5384279

מגרש לבנייה פרטית, מרחב עם

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש לבנייה פרטית
ישוב מרחב עם
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.6.22, 18:00
גוש 39070 וגוש 39211
חלקה חלק מחלקה 3 חלק מחלקה 2
מגרש מס' 1432
גודל 768 מ"ר
הערות לפי תכנית בנין עיר מס' 60/101/02/20

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא