בית בזכרון יעקב מכונס נכסים
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
23.6.22

- כל המעוניין להשתתף בהליך, יגיש במסירה אישית, הצעת רכישה
בנוסח שיימסר לו על ידיד כונס הנכסים כשהיא חתומה על ידו
וחתימתו מאומתת באמצעות עו"ד /רו"ח, הצעות לרכישת הנכס
יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום 23/06/2022 בשעה 18:00
ולצרף להצעה המחאה בנקאית בגובה 10% מההצעה
- אליה יצורף נוסח חתום על ידו מהסכום המכר שמסר לו
כונס הנכסים, - ניתן לקבל מסמכים באמצעות פניה
לעומר גדיש עו"ד - כונס נכסים,
בדוא"ל: morI@ayr.co.il 
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יגאל דורון מעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' בטלפון 03-6019601

בית, זיכרון יעקב, רחוב השזיף 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית
ישוב זיכרון יעקב
כתובת רחוב השזיף 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.6.22, 18:00
גוש 11323
חלקה 111

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא