נכס בקרית מלאכי נאמנות
קרן אוגינץ | משרד עורכי דין
30.6.22

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב על טופס הצעה,
יש לפנות למזכירות משרדי הנאמנות
ההצעות יוגשו על גבי טופס ההצעה,
בצירוף המחאה בנקאית לפקודת "הכונס הרשמי" או ערבות בנקאית
או פקדון בגובה 10% מסכום ההצעה ולא פחות מ- 65,000 שקלים לפי הגובה.
- את טופס ההצעה החתום, בצירוף צילום תעודת הזהות לרבות ספח על המציע,
כתובת ומספר טלפון וכן את ההמחאה הבנקאית
יש להגיש במעטפה סגורה במסירה אישית בלבד
במשרד במשרד הנאמנות, עו"ד שוורץ עד ליום 30/06/2022 בשעה 12:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- קרן אוגינץ, עו"ד 
האתגר 1 טירת הכרמל 
טלפון: 04-8624989
- רות שוורץ, עו"ד 
הנרייטה סאלד 8 א' באר שבע 
טלפון: 08-9105150 
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרן אוגינץ מקרן אוגינץ | משרד עורכי דין בטלפון 04-8624989

undefined, קריית מלאכי, רחוב גובר רבקה ומרדכי 1 (ויצמן 10/24)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


ישוב קריית מלאכי
כתובת רחוב גובר רבקה ומרדכי 1 (ויצמן 10/24)
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.6.22, 12:00
גוש 2411
חלקה 14
תת חלקה 27

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא