בית ברמת גן מכונס נכסים
דן שלם | משרד עורכי דין
יום שלישי, 5.7.22, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות חתומות על ידי המציע בצירוף המחאה בנקאית לפקודת
שני כונסי הנכסים הח"מ בשיעור של 5% מהסכום המוצע
ובכל מקרה הצעות לא יפחתו מהסך של 250,000 ש"ח
יש להגיש לאחד ממשרדי הח"מ
עד ליום 05/07/2022 בשעה 12:00 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- אלינור ליבוביץ, עו"ד
רחוב תובל 40 רמת גן 
טל: 03-6969916 
- דן שלם, עו"ד
רחוב בר כוכבא 16 בני ברק
טל: 03-6127333
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן שלם מדן שלם | משרד עורכי דין בטלפון 03-6127333

בית פרטי צמוד קרקע לשימור, רמת גן, צמידות לגן הקופים בסמטת המעלות 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית פרטי צמוד קרקע לשימור
ישוב רמת גן
כתובת צמידות לגן הקופים בסמטת המעלות 5
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪250,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 5.7.22, 12:00
גוש 6127
חלקה 157
גודל 718 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא