בית ברמת גן מכונס נכסים
דן שלם | משרד עורכי דין
5.7.22

- הצעות חתומות על ידי המציע בצירוף המחאה בנקאית לפקודת
שני כונסי הנכסים הח"מ בשיעור של 5% מהסכום המוצע
ובכל מקרה הצעות לא יפחתו מהסך של 250,000 ש"ח
יש להגיש לאחד ממשרדי הח"מ
עד ליום 05/07/2022 בשעה 12:00 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- אלינור ליבוביץ, עו"ד
רחוב תובל 40 רמת גן 
טל: 03-6969916 
- דן שלם, עו"ד
רחוב בר כוכבא 16 בני ברק
טל: 03-6127333
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן שלם מדן שלם | משרד עורכי דין בטלפון 03-6127333

בית פרטי צמוד קרקע לשימור, רמת גן, צמידות לגן הקופים בסמטת המעלות 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית פרטי צמוד קרקע לשימור
ישוב רמת גן
כתובת צמידות לגן הקופים בסמטת המעלות 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 5.7.22, 12:00
גוש 6127
חלקה 157
גודל 718 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא