דופלקס בחולון מכונס נכסים
דן שלם | משרד עורכי דין
10.7.22

- הצעות חתומות בצירוף המחאה בנקאית לפקודת
שני כונסי נכסים הח"מ בשיעור של 10% מהסכום
המוצע יש להגיש לאחר ממשרדי הח"מ
עד ליום 10/07/2022 בשעה 12:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- דפנה לביא, עו"ד 
רחוב לאון בלום 9 חולון 
- דן שלם, עו"ד
רחוב בר -כוכבא 16 בני ברק
טל: 03-6127333
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן שלם מדן שלם | משרד עורכי דין בטלפון 03-6127333

דופלקס, 4 חדרים, חולון, רחוב פרופסור שור 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דופלקס
ישוב חולון
כתובת רחוב פרופסור שור 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 10.7.22, 12:00
גוש 6018
חלקה 81
תת חלקה 3
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא