התמחרות אינטרנטית - בית ברמת השרון מכונס נכסים
22.6.22

- טופס הצעה לרכישת הנכס יחד עם נוסח חוזה המכר

ניתן לקבל במשרדי כונסי הנכסים הח"מ. לקבל המסמכים נא לפנות לח"מ

- הצעות בסכים שלא יפחת מסך 5,400,000 שקלים

- ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס ההצעה.

את טופס הצעה לרכישת הנכס יש להגיש חתום למשרד הח"מ

עד ליום 12/06/2022 בשעה 12:00 בצירוף חוזה רכישה חתום

בידי המציע והמחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ.

- התמחרות מתוכננת להתקיים ביום 22/06/2022 בשעה 14:00

או במועד אחר אשר יודע

- ביקור בנכס יתקיים ביום 27/05 בשעה 10:00


לפרטים נוספים בירור מועד ביקור בנכס ניתן לפנות:

- עמית בן גל, עו"ד

ז'בוטינסקי 7 רמת גן

טל: 074-7040940

מייל: amit@bengalunited.com

- משרד עו"ד אייל עברון

מדינת היהודים 89 הרצליה

טל: 09-9500090

מייל: evronlaw1@gmail.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אפרת מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

בית צמוד קרקע, רמת השרון, רחוב ניצנה 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב רמת השרון
כתובת רחוב ניצנה 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 12.6.22, 12:00
גוש 6341
חלקה 114
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא