דירה בחולון מנאמנות
ליאור ושות' | משרד עורכי דין
יום רביעי, 13.7.22, 15:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' התותחנים 3 חולון

מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה בקומה ב' בשטח רשום של כ- 41 מ"ר ברחוב התותחנים 3, קומה ב', חולון (גוש 7058 חלקה 142/5). הדירה נמכרת AS IS ועל המציע ובאחריותו לבדוק אותה פיזית, משפטית ותכנונית.

  • הצעות חתומות בכתב על גבי טופס הצעה בלבד שיכלול את כל הפרטים הנדרשים בו יש להגיש אך ורק במשרדי הח"מ, בתיאום מראש, בתאריכים: 12 או 13 ביולי 2022 בין השעות 10-15.
  • מחיר הדירה יהיה נקוב בש"ח, ולא יפחת מ- 1,050,000 ₪. הצעה בסכום נמוך ממחיר המינימום לא תובא בחשבון.
  • להצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת "עו"ד בר-און בנאמנות עבור שרה דרטלר נגר ורחל כהן" על סך 100,000 ₪. סכום השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם מראש במקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו, או במקרה שהמציע יחזור בו בטרם יושלם הליך המכירה. השיק הבנקאי יוחזר בסיום הליך המכירה למציע שהצעתו לא התקבלה.
  • בנוסף, על המציע לצרף להצעתו הסכם מכר חתום על ידו בכל עמוד בנוסח המצוי במשרדי הח"מ, ללא שינויים כלשהם.
  • הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם מציעים אחרים, וכן להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לבטל הזמנה זו.
  • המכירה כפופה לאישור בית המשפט.
  • לפרטים נוספים ולקבלת המסמכים ניתן לפנות לח"מ בדוא"ל – gbaron@liorlaw.com או לשלוח הודעת SMS/וואטספ למספר 0542402284.
  • לא ישולמו דמי תיווך, ואין לפרסם כל מודעה שהיא בקשר לדירה ומכירתה אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ.
  • ביקורים בדירה יתקיימו בתאריכים: 8.6.22 בין השעות 12:00 עד 13:00, 27.6.22 בין השעות 11:00 עד 12:30, ו- 1.7.22 בין השעות 11:00 עד 12:00.


*לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד גדי בר-און ממשרד עורכי הדין ליאור ושות' בטלפון 0542402284 באמצעות SMS או וואטסאפ בלבד!גדי בר-און, עו"ד

ליאור ושות', עורכי-דין

מנהל עיזבון המנוחה רות נגר סימוני ז"ל

רח' מצדה 9 מגדל ב.ס.ר 3

קומה 35, בני ברק


למידע נוסף

דירה, חולון, רחוב התותחנים 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב התותחנים 3
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,050,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 13.7.22, 15:00
גוש 7058
חלקה 142
תת חלקה 5
גודל 41 מ"ר
קומה 2
מסמכים:
שמאות
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא