דירה ברחובות מכונס נכסים
גד שהרבני | משרד עורכי דין
20.6.22

- הצעות בכתב המפורטים את הסכום המוצע,

תנאי התשלום ומועד הפינוי המבוקש באשר לנכס הנ"ל,

תוגשנה למשרד עו"ד גד שהרבני עד ליום 20/06/2022

כשהן בשקלים בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד גד שהרבני 

בסכום השווה לשיעור של 10% מן הסכום המוצע.

 - ההתמחרות תתבצע ביום 22/06/2022.


לתיאום הביקור בבית, יש להתקשר למשרדי הח"מ

עו"ד גד שהרבני

עו"ד גלית ברוש

מרחוב זכריה מדר 30 רחובות

טל: 08-9357575

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גד שהרבני מגד שהרבני | משרד עורכי דין בטלפון 08-9357575

דירה, רחובות, רחוב סעדיה גאון 27

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב סעדיה גאון 27
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.6.22, 12:00
גוש 3701
חלקה 226
תת חלקה 6
גודל 81 מ"ר
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא