מגרש בנתניה מכונס נכסים
30.6.22

 - את ההצעות לרכישת הממכר יש להגיש בכתב לכונס נכסים שלהלן,

במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 30/06/2022 בשעה 12:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת - עו"ד סטרול,

בסך המהווה 10% מהצעתו.

 - ניתן לקבל את הנוסח המלא של מסמכי ההזמנה במשרדו של הכונס

אמיר סטרול, עו"ד

רחוב רוטשילד 107 פתח תקוה

טל: 03-6423322

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שי חלפון מסטרול חלפון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-6423322

חלק בלתי מסוים ממגרש, נתניה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס חלק בלתי מסוים ממגרש
ישוב נתניה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.6.22, 12:00
גוש 8256
חלקה 148
גודל 3,271 מ"ר
הערות ייעוד בניה רוויה למגורים
החלק בנכס 17609/800000
לפי שטר 26229/2017/11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא