נכס ביבנה מכונס נכסים
אלון קזיוף | משרד עורכי דין
3.7.22

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש במסירה אישית למשרדו של הח"מ
עו"ד  אלון קזיוף cדרך מנחם בגין 7 ברמת גן
באמצעות מסמכי ההזמנה ובאופן המפורט במססמכים הנ"ל,
וזאת עד ולא יאוחר מיום 03/07/2022 בשעה 16:00
- רק מציעים אשר רכשו את חוברת מסמכי ההזמנה
יחשבו כ"מציע" הראשי להגיש במענה להזמנה זו.
-  את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 250 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.
- את חוברת מסמכי ההזמנה, הכולללת בין היתר את תנאי ההזמנה טופס הגשה,
ונוסח הסכם מכר, ניתן לרכוש בתאום מראש אצל:
עו"ד מוריה בלומברג 
עו"ד אלון קזיוף 
טל: 03-508444
טל: 03-5033888
מייל: moria@akalaw.co.il
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מוריה בלומברגר מאלון קזיוף | משרד עורכי דין בטלפון 03-5088444

זכויות בנכס מסחרי-תעשייתי הידוע כ-'היכלי העיר', יבנה, רחוב הפרת 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס מסחרי-תעשייתי הידוע כ-'היכלי העיר'
ישוב יבנה
כתובת רחוב הפרת 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 3.7.22, 16:00
גוש 5741
חלקה 4
מגרש 3 א/131
גודל 3,175 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא