דופלקס בקרית אונו מכונסת נכסים
אדוה גל | משרד עורכי דין
27.6.22

- הצעות לרכישת הדירה יש להגיש עד ולא יאוחר
מיום 27/06/2022 בשעה 12:00
למשרדה של עוה"ד שירה שואף דגן בכתובת הח"מ
- התמחרות בין המציעים תתקיים במשרדה של עוה"ד יגואר אדווה גל
ביום 30/06/2022 בשעה 12:00
-  ניתן לקבל את מסמכי ההצעה, שמאות (ללא סכומים)
והסכם הרכישה במשרדי הח"מ. 

קבלת פרטים נוספים ובירור מועד ביקור בנכס יש לפנות:
- עו"ד שירה שואף דגן
טל': 03-6133225
- עו"ד יגואר אדוה גל,
טל': 052-8871919
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד שירה שואף דגן מאדוה גל | משרד עורכי דין בטלפון 03-6133225

דופלקס, 6 חדרים, קרית אונו, רחוב הכפר 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דופלקס
ישוב קרית אונו
כתובת רחוב הכפר 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 27.6.22, 12:00
גוש 7185
חלקה 147
תת חלקה 59
חדרים 6
מרפסות 3
גודל 170 מ"ר
חניה יש
הערות הדירה ממוקמת
בקומות 10-11
פונה לכיוונים צפון מערב
וצפון מזרח
שטוחה כ-170 מ"ר
+ 3 מרפסות לא מקורות
בשטח כולל של 36.90 מ"ר
מחסן בשטח של 4.5 מ"ר
בקומת המרתף,
שתי חניות מקורות
נפרדות בקומת המרתף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא