דירה בכפר יונה מכונסת נכסים
שרה אביטל | משרד עורכת דין
30.6.22

- את ההצעות יש להגיש עד ליום 30/06/2022 בשעה 15:00

במשרדי הח"מ במסירה ידנית

- ההצעות תוגשנה על גבי נוסח של הצעת הסכם מכר

שיימסר למעוניינים להתחרות, כאשר על כל מציע יהיה להשלים

את הפרטים החסרים בלבד.

- על כל מציע לצרף להצעתו שיק בנקאי לפקודת הח"מ על סך 10% מההצעה,

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ

- שרה אביטל, עו"ד, כונסת נכסים

טל': 09-8996280

- יעל אדר, עו"ד, כונסת נכסים

טל': 09-8800940

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שרה אביטל משרה אביטל | משרד עורכת דין בטלפון 09-8996280

דירה, 4 חדרים, כפר יונה, רחוב האושר 3/4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב כפר יונה
כתובת רחוב האושר 3/4
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 30.6.22, 15:00
גוש 8120
חלקה 288
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא