דופלקס בקרית אונו כונס נכסים
יום שלישי, 26.7.22, 14:00 (שעון ישראל)

את ההצעות בכתב, בצירוף שיק בנקאי בגובה של 5% מערך ההצעה

יש להמציא למי ממשרדי הח"מ עד ליום 26/07/2022 שעה 14:00

פניה ללא צירוף שיק בנקאי כאמור לעיל תדחה


לפרטים נוספים ובירור מועדי ביקור בנכס ניתן לפנות:

- עו"ד דורון רביד

טל': 052-2554444

- עו"ד אורלי מנע שני,

טל': 03-5750304

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורלי מנע שני מאורלי מנע שני | משרד עורכי דין וגישור בטלפון 03-5750304

דופלקס, קרית אונו, רחוב לוי אשכול 72

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דופלקס
ישוב קרית אונו
כתובת רחוב לוי אשכול 72
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 26.7.22, 14:00
גוש 6490
חלקה 391
הערות דירת מגורים - דופלקס קומות 11 ו-12

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא