בית בתל אביב מכונס נכסים
יום חמישי, 1.9.22, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות יש למסור בכתב עד ולא יאוחר

מיום 01/09/2022 בשעה 12:00

במשרדי כונסי הנכסים בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסי הנכסים

בשיעור של 5% מגובה ההצעה 

- ביקורים בנכס יתקיימו בתיאום מראש עם משרדי כונסי הנכסים


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- אורן אבלה, עו"ד,

טל: 08-9391099

מייל: abela052@gmail.com

- דורון רדעי, עו"ד,

טל: 03-6969978

מייל: office@rgl.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורן אבלה מאורן אבלה | משרד עורכי דין גישור ונוטריון בטלפון 08-9391099

זכויות בנכס, רחוב התקוה 81

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
כתובת רחוב התקוה 81
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 1.9.22, 12:00
גוש 6135
חלקה 14040/3660768 חלקים בחלקה 69

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא