הגדות נדירות, ספרי קודש מיוחדים, ספרי קבלה וחסידות, אוטוגרפים, ציונות, שואה ושארית הפליטה, מחתרות, תצלומים וגלויות, ועוד
5.7.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 369:

חמדת צבי על תיקוני הזהר – אמשטרדם תס"ו – עותק מיוחס – הערות בכתב יד

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $700
מחיר פתיחה:
$ 200
עמלת בית המכירות: 20%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

שבעים תיקוני הזוהר "שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי", עם פירוש "חמדת צבי" מאת הגאון רבי צבי הירש חאטש. אמשטרדם, [תס"ו 1706 [
בתחילת הספר רישום על קניית הספר וחתימה: "זה הספר הקדוש חמדת צבי שייך לי הח"מ אשר הובא לידי במתנה מסטאמבעהל מאת ידיד הרב החכם השלם מוהר"ר ישראל [ב"ק ?] וע"ז באה"ח יום ב' חיית אייר תריגימ"ל פה יאס חיים זאב מלינסק" – הרה"ג החסיד המופלג מוהר"ר חיים זאב מלינסק זלה"ה (כך כונה בספר בארת המים, פרשת ואתחנן) מתלמידי הקדוש מסווארן רבי הירש מרימאנאוו זצ"ל.
בסוף הספר רישום ארוך שהספר היה שייך לרב הגאון הקדוש רבי אורי שרגא פייבל טויבש – בעל "אורי וישעי" בנו של הרב שמואל שמעלקא טויבש ונכדו של הרב אהרן משה טויבש. חתן דוד רבי שלום מבוטשאן כיהן כרב באוברטין ואח"כ כיהן כאב"ד יאס על מקום אביו. חיבר גם "מספד מר" טשרנוביץ תרמ"ה.
הספר עורר פולמוס תורני נרחב, בין היתר בגלל ויכוח על דייקנות גרסת החיבור "שבעים תיקוני הזוהר", עד כדי כך שהגאון רבי נפתלי כ"ץ בעל "סמיכת חכמים", מנותני ההסכמות לספר, התחרט על שנתן את הסכמתו לספר.
בתחילת הספר "כללים על דברי הקבלה", ובסופם שיר מאת מחבר הפירוש.
ח, קסד דף. עותק חסר שלושה דפים בהתחלה (שער והסכמות- הושלמו בצילום), ושני דפים בסוף.
לאורך כל הספר הערות ארוכות בכתב יד ספרדי המתייחסות לגרסת תיקוני הזהר.
מצב טוב מאוד.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא