נחלה בחניאל מכונס נכסים
רמי צוברי | משרד עורכי דין
יום חמישי, 15.9.22, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש למסור פיזית

במשרד עו"ד רמי צוברי

עד ליום 15/09/2022 בשעה 12:00,

בצירוף שיק בנקאי /ערבות בנקאית לפקודת עו"דרמי צוברי

להצעה יצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים ע"י המציעים
- ניתן לבקר בנכס רק בתיאום מראש עם הח"מ
- הצעת המחיר לא תפחת מסך 11,000,000 ש"ח

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רמי צוברי מרמי צוברי | משרד עורכי דין בטלפון 03-9042555

נחלה, מושב חניאל, רחוב החרוב 59

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס נחלה
ישוב מושב חניאל
כתובת רחוב החרוב 59
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪11,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.9.22, 12:00
הערות כל החלקות
24 דונם
חלקה א'
בה חלקת מגורים
עם בתי מגורים
+ שטח חקלאי לא מעובד
חלקה ב'
פרדס הדרים
חלקה ג'
אבוקדו בעיבוד משותף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא