דירה בכפר סבא מכונס נכסים
בכר, בר-גיל | עורכי דין ונוטריון
18.8.22

- את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש
למשרד עוה"ד בכר בניין בית הפעמון מעלית מרכז,
קומה 4 משרד מספר 400
ובתיאום מראש בטלפון 09-9744556
- את ההצעה יש להגיש לא יאוחר
מיום 18/08/2022 עש השעה 12:00 של אותו היום,
וכשהיא כוללת את המסמכים הבאים:
טופס הצעה בלתי חוזרת מלא והסכם מכר,
כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד לרבות נספחיהם.
- ערבות בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה בתוספת מע"מ
וככל שחל, בתוקף תיק מסמכים
למציע בגין הדירה המוצעת למכירה,
הכוללת טופס הגשת הצעה והסכם מכר
ניתן לקבל באמצעות פנייה במייל: Kunuskfarsaba@gmail.com
- ניתן לבקר בדירה בתיאום מראש עם כונסי הנכסים
עו"ד ד"ר פנינה בכר ועו"ד דורון אדדי
מסמכים ניתן לקבל בפנייה בדוא"ל לעיל
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד בטל' 09-9744556
עו"ד ד"ר פנינה בכר, כונסת נכסים
עו"ד דורון אדדי, כונס נכסים
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ד"ר פנינה כבר מבכר, בר-גיל | עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9744556

דירת גן, כפר סבא, רחוב ביאליק 24 דירה 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת גן
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב ביאליק 24 דירה 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 18.8.22, 12:00
גוש 6426
חלקה 752
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu