דירה בירושלים מעיזבון
יהודה רוה ושות' | משרד עורכי דין
21.8.22

- הצעות לרכישת הנכס, בנוסח
ובתנאים הקבועים במסמכי ההזמנה,
תוגשנה לח"מ עד ליום 21/08/2022 בעשה 12:00
להצעה יצורף שיק בנקאי נקוב בשקלים
לפקודת מנהל העיזבון (פרטים ימסרו בהתאם לדרישת הבנק המנפיק)
בגובה 10% מהסכום המוצע
- לפרטים נוספים, לקבלת מסמכי ההזמנה
וכן קבלת מסמכים הקשורים לנכס ניתן לפנות לעו"ד רותם קמחי
ממשרד עו"ד יהודה רוה ושות' - סניף מרכז העיר ירושלים
- שני סיורים יתקיימו בנכס, להרשמה והשתתפות בסיורים
- ניתן ליצור קשר עם
גב' דיאנה מחיה ממשרד הח"מ
בטלפון: 02-5371777
לפרטים נוספים, לקבלת מסמכי ההזמנה
וכן לקבלת מסמכים הקשורים לנכס,
- ניתן לפנות לעו"ד רותם קמחי ממשרד
עו"ד יהודה רוה ושות' - סניף מרכז העיר ירושלים
בטלפון: 02-5371777
בדוא"ל: Rkimhi@yrlegal.co.il
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רותם קמחי מיהודה רוה ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 02-5371777

דירה, ירושלים, רחוב כורש 14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב כורש 14
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 21.8.22, 12:00
גוש 30035
חלקה 152
תת חלקה 226
גודל 54 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu