דירה בנתניה מכונס נכסים
5.9.22

- הצעות לרכישת הדירה יש למסור במשרדי הח"מ,

לא יאוחר מיום 05/09/2022

וזאת אך ורק על גבי טופס הצעה שניתן יהיה לקבל במשרדי הח"מ

בצירוף המחאה בנקאית על סך 10%

- ביקור בדירה ייערך באופן מוכרז תוך תיאום עם משרד הח"מ

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי אברמוביץ מרוזנברג , אברמוביץ , שנלר, עורכי דין בטלפון 03-6081451

דירה, נתניה, רחוב בארי 49

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב נתניה
כתובת רחוב בארי 49
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 5.9.22, 11:00
גוש 8267
חלקה 941
גודל 153.60 מ"ר
קומה 6 מתוך 6
הערות שטח רשוי של 153.6מ"ר
ומרפסות בשטח של 111.97מ"ר
בממוקמת בקומות השישית
והשביעית (גג)
בבניין מגורים
בן שש קומות
וגג מעל קומת גלריה
וקומת עמודים מפולשת

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu