דירה בירושלים מעיזבון
ברוך רובין | משרד עורכי דין
20.9.22

- לקבלת מסמכי ההזמנה נאלפנות בכתב למשרד הח"מ

במייל: brubin@zahav.net.il

- לצורך ביקור בנכס יש לפנות אל הגב' אפרת דהן בטלפון 054-4446922

- הצעות רכישה תימסרנה במשרד הח"מ, עד ליום 20/09/2022

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אפרת דהאן מברוך רובין | משרד עורכי דין בטלפון 02-6223255

דירה, 4 חדרים, ירושלים, רחוב אייזיק רמבה 601/37

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב אייזיק רמבה 601/37
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 20.9.22, 10:00
גוש 30178
חלקה 124
תת חלקה 38
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu