דירה בירושלים מכונס נכסים
אייל שוורץ | משרד עורכי דין
29.9.22

את הצעות הרכישה יש להגיש בכתב,

אך ורק על גבי המסמכים בנוסח המצוי במשרד כונס הנכסים,

בצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ, בשווי 10% מסכום ההצעה

וזאת עד ליום 29/09/2022 בשעה 15:00

- לשם קבלת מסמכי המכרז נא לפנות באמצעות

מייל: law_eyal@017.net.il

- מציע שיגיש הצעה ולא יצורפו אליה מסמכי ההצעה חתומים
ו/או שיק בנקאי כאמור לעיל ייחשב כמי שלא הגיש הצעה

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אייל שוורץ, עו"ד מאייל שוורץ | משרד עורכי דין בטלפון 02-6230722

דירה, 4 חדרים, ירושלים, רחוב לוי 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה בקעה
כתובת רחוב לוי 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.9.22, 15:00
גוש 30014
חלקה 171
תת חלקה 6
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא