מגרש ברמת השרון מכונס נכסים
22.9.22

- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר

תנאי ההזמנה להציע הצעות טופס בלתי חוזרת,

נוסח הסכם המכר, פירוט אודות הממכר

ומסמכים נוספים ניתן לרכוש במשרדי הח"מ

תמורת סך של 850 שקלים (כולל מעמ"מ) אשר לא יוחזרו

- ניתן להגיש הצעות אך ורק באמצעות חוברת ההצעה

עד ליום 22/09/2022 בשעה 16:00 במשרדי הח"מ

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן ברא״ז מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

מגרש, רמת השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב רמת השרון
שכונה חלקה הצפון מערבי
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 22.9.22, 16:00
גוש 6598
חלקה 569 ו- 570
גודל 8,416 מ"ר
הערות מגרש ביעוד חקלאי
בשטח של 8,416 מ"ר
עליו מקודמת תכנית לשינוי
יעוד למגורים, מסחר ותעוסוקה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu