קרקע ברעננה מכונס נכסים
ירון אראל | משרד עורכי דין
יום שני, 10.10.22, 14:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב, בצירוף ערבות בנקאית
בלתי וגבלת בזמן או שיק בנקאי, בשיעור של 10%
מערך ההצעה לפקודת הח"מ, במשרד של
הח"מ עו"ד ירון אראל עד ליום 10/10/2022 בשעה 14:00
הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית או שיק בנקאי, תיפסל
- לא יתקבלו הצעות מתחת לסך של 60,000,000 ש"ח (שישים מליון ש"ח)
+ מע"מ ככל שיידרש על פי דין.
- ירון אראל, עו"ד
טל' 03-5377553
מייל: Yaron.erel@gmail.com 
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירון אראל מירון אראל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5377553

במגרש בלתי מובנה - קרקע ריקה מבנייה בייעוד מגורים, רעננה, רחוב עוזי חיטמן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס במגרש בלתי מובנה - קרקע ריקה מבנייה בייעוד מגורים
ישוב רעננה
שכונה נווה זמר
כתובת רחוב עוזי חיטמן
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪60,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 10.10.22, 14:00
גוש 7661
חלקה 155
גודל 4,516 מ"ר
הערות 48 יח"ד בהתאם לתכניות החלות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu