בית בפרדס חנה מעיזבון
שירי ברימה | משרד עורכת דין
22.9.22

- את הנכס ניתן לראות בתיאום מראש עם משרד הח"מ
- הצעות תוגשנה בכתב בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10% מהסכום
ויש למסורן במשרדי הח"מ עד ולא יאוחר מיום 15/09/2022 בשעה 16:00,
מנהלת העיזבון ראשית להאריך מועד זה
- גובה ההצעה לא יפחת מסכום של 5,500,000 שקלים
מנהלת העיזבון תערוך התמחרות בין המציעים
בתאריך 20/09/2022 במשרדי הח"מ

לפרטים נוספים נא לפנות
לעו"ד שירי ברימה בנייד: 052-6360262
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שירי ברימה משירי ברימה | משרד עורכת דין בטלפון 09-8629180

בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, פרדס חנה כרכור, רחוב הנדיב 86

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב פרדס חנה כרכור
כתובת רחוב הנדיב 86
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.9.22, 16:00
גוש 10102
חלקה 89
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu